20482048

  Πίνακας αποτελεσμάτων
 
 
Πώς να παίξετε:
Χρησιμοποιήστε τα βέλη του πληκτρολογίου σας για να μετακινήσετε τα τετράγωνα. Όταν δύο παρόμοια τετράγωνα συγκρουστούν γίνονται ένα μεγαλύτερης αξίας τετράγωνο. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να φτάσετε στο 2048 τετράγωνο. Καλή τύχη!
Τέλος Παιχνιδιού
Κάνατε νέο υψηλό σκορ!
Σύνολο Παιχνιδιών   Υψηλότερο Πλακίδιο
120   256
0
0
Πώς να παίξετε:
Χρησιμοποιήστε τα βέλη του πληκτρολογίου σας για να μετακινήσετε τα τετράγωνα. Όταν δύο παρόμοια τετράγωνα συγκρουστούν γίνονται ένα μεγαλύτερης αξίας τετράγωνο. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να φτάσετε στο 2048 τετράγωνο. Καλή τύχη!