20482048

 
 
Cara bermain:
Gunakan tombol panah keyboard Anda untuk menggeser ubin-ubin. Bila dua buah ubin yang sama bertabrakan, ubin-ubin tersebut berubah menjadi sebuah ubin yang bernilai lebih besar. Objek permainan ini adalah mencapai ubin 2048. Semoga berhasil!
0
0